Steffen Bülow
Overlæge, dr. med.
Speciallæge i kirurgi og kirurgiske mavetarmsygdomme
 


Sigmoideoskopi

Forberedelse til undersøgelsen

For at man kan udføre en kikkertundersøgelse af tarmen skal den være udtømt. Det gøres ved hjælp af to lavementer (klyx) på følgende måde:

• Om aftenen før undersøgelsen anvendes et klyx på 240 ml

• På undersøgelsesdagen anvendes ligeledes et klyx på 240 ml ca. 2 timer før du tager hjemmefra. Du må gerne bruge klyx tidligere, men ikke senere, da du så kan risikere at det ikke har virket færdigt, når du tager af sted.

Klyx tages lettest, mens man ligger på siden (venstre side, hvis man er højrehånet). Flasken skal tømmes helt – og det er ikke let – og holdes klemt sammen, når den trækkes ud. Hold på væsken længst muligt – gerne 10 mutter. Du bør være i nærheden af et toilet, da det virker hurtigt.

Klyxene hentes på apoteket og de udleveres gratis, når apoteket har modtaget en fax med en rekvisition fra mig. Ved tidsbestillingen aftaler vi på hvilket apotek du ønsker at afhente klyx.

Der følger en brugsanvisning med pakningen, så du kan læse, hvordan man anvender klyxet. Vær opmærksom på, at det kan være vanskeligt at tømme klyxflasken helt. Hvis du har gigtproblemer, kan du evt. gennem din læge kontakte hjemmeplejen for at få en hjemmesygeplejerske til at komme og give dig klyx.

Du må spise og drikke som du plejer på undersøgelsesdagen, men indtagelse af afføringspiller frabedes venligst.

Undersøgelsen
Ved sigmoideoskopi undersøger man tarmslimhinden i endetarmen og venstre halvdel af tyktarmen (colon sigmoideum). Undersøgelsen foregår ved hjælp af et sigmoideoskop, som er en tynd bøjelig kikkert, der er 70 cm lang og på tykkelse med en tynd finger.

Under undersøgelsen skal du skal ligge på venstre side. Undersøgelsen indledes ved at endetarmen undersøges med en finger. Sigmoideoskopet føres derefter ind gennem endetarmsåbningen, op gennem endetarmen og videre op i venstre halvdel af tyktarmen. Undervejs kan man ved hjælp af kikkertens optik efterse tarmens slimhinde.

Det er nødvendigt at indblæse lidt luft i tarmen, hvilket især i begyndelsen kan give en trykkende fornemmelse og evt. trang til at slippe luften ud. Undersøgelsen varer 3-5 min. og det er sjældent, at den giver egentlige smerter. Ved afslutning af undersøgelsen suges det meste af luften ud igen.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan man under undersøgelsen udtage vævsprøver af tarmslimhinden til mikroskopi. Det er helt smertefrit og foregår ved hjælp af en lille tang, som føres op gennem sigmoideoskopet. Disse prøver sendes herefter til undersøgelse på en patologisk afdeling.

Efter undersøgelsen

Efter undersøgelsen taler vi om resultatet og eventuelle konsekvenser. Hvis der er taget vævsprøver sendes de til mikroskopi og når svaret efter knap en uge foreligger ringer jeg til dig.